Poslovne web stranice
Pregled posebne ponude
Web stranica

| NASLOVNA STRANICA || IMENIK || PRETRAŽIVANJE || IZRADA STRANICA || SAVJETI || PREPORUKE || NOVOSTI || INFO


PREPORUKE - PONUDA - POSLOVNE INFORMACIJE
Izrada web stranica
Izrada poslovnih web stranica

Izrada web stranica POSEBNA PONUDA - SNIŽENJE CIJENA - AKCIJA Sniženje
Ne propustite iskoristiti popuste na poslovne i Internet usluge. Pregled poslovnih usluga, ali i Internet usluga, koje možete naručiti po povoljnim cijenama. Usluge mogu koristiti tvrtke, obrtnici, udruge, ali i građani (privatne osobe). U ponudi je i novi Web Express CMS.

Izrada web stranica IZRADA WEB STRANICA - CMS WEB STRANICE
Izrada CMS web stranica po izuzetno povoljnim cijenama, internet stranica koje možete uvjek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Predstavite Vašu tvrtku, objavite sve ponude i detaljni pregled svih proizvoda ili usluga. U Hrvatskoj postoji već preko milijun korisnika Interneta; danas svi traže sve informacije putem Interneta...

Hosting na Windows serverima HOSTING PONUDA - WINDOWS HOSTING
Web hosting je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj web stranica na web poslužitelju i za korištenje e-maila. Najpovoljnije cijene web hostinga. Vlastiti hosting serveri za vaše web stranice.

Web trgovine WEB SHOP - TRGOVINA NA INTERNETU
Izrada web aplikacija za prodaju proizvoda i usluga putem Interneta. Uključena offline plaćanja u obliku predračuna ili pouzećem. Potpuna podrška za online plaćanja kreditnom karticom (2CheckOut, WorldPay), sigurnosni certifikati za online plaćanja...

WEb trgovina WEB STRANICE ZA APARTMANE I AGENCIJE
Za turističke agencije, hotele, motele, kampove, iznajmljivače apartmana sa većim brojem apartmana... Internet aplikacija za prezentaciju i rezervacijski sustav za turističku ponudu, apartmane i hotele. Izrada web stranica za apartmane i turističke agencije...

Izrada poslovnih planova POSLOVNI PLANOVI I ELABORATI (KREDITI)
Povoljna izrada kvalitetnih investicijskih projektata i poslovnih planova za kredite kako bi poduzetnik kvalitetno sagledao sve aspekte ulaganja i postigao najveći profit u realizaciji. Poslovni plan ili investicijski projekt je preduvjet za bilo koji ozbiljan posao...

Istraživanje tržišta ISTRAŽIVANJE NOVIH TRŽIŠTA I PRILIKA
Istraživanja tržišta za potrebe: segmentacije tržišta (image proizvoda i marke, poznavanje i korištenje, zadovoljstvo potrošača), razvoja proizvoda, prodaje, promidžbe, pronalaska novih kupaca, povećanje prodaje, organiziranje nagradnih igri, popusta...

Ugovori PRIMJERI UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA
Gotovi primjeri ugovora prilagođeni konkretnim potrebama; kupoprodajni ugovori, ugovori o poslovnoj suradnji, ugovori o radu, ugovori o prijevozu, ugovori o najmu, kreditu, ugovori o gradnji, ortački ugovori, ugovori o zastupanju, ugovori o poredovanju...

Trgovačko posredovanje TRGOVAČKO POSREDOVANJE I ZASTUPANJE
Trgovačkim posredovanjem nastoji se naći i dovesti u vezu s nalogodavcem tvrtku ili osobu, koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog ugovora za proizvode ili usluge. Trgovačko posredovanje predstavlja korinu metodu ili kanal za bolji plasman proizvoda...

Besplatni imenik BESPLATNI IMENIK - WEB IMENICI
Poslovni web imenici (web adresari) sadrže ažurirane podatke o svim poslovnim subjektima u Hrvatskoj (trgovačka društva, obrtnici, državna uprava, udruge, sindikati i zaklade i dr.). Web imenik sa e-mail adresama, telefonski imenik, imenik web stranica, portala...

Marketing MARKETING - REKLAME - OGLASI
Marketing zahtjeva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata uporabom standardnih i alternativnih metoda. Besplatni oglasi, oglasi uz naplatu, mali oglasi, razmjena banera, prijava na web tražilice kao što je Google ali i druge web tražilice...

Web tražilica TRAŽILICA - PRETRAŽIVANJE
Link na web stranice sa tražilicom za pretraživanje poslovnih informacija i poslovnih usluga na Internetu. Tražilica poslovnih članaka. Tražilica vijesti, proizvoda, usluga, zakona i drugih pravnih propisa, kontakt podataka o hrvatskim tvrtkama, poslovnih savjeta...

DOBRO JE ZNATI


OPĆA NAČELA IZ ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA


Jamči se sloboda izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija.

Nijedna odredba ovoga Zakona ne može se tumačiti na način da daje pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora i izražavanja misli.

Pružatelji medijskih usluga dužni su objavljivati program na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili u prijevodu na hrvatski jezik, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Pružatelji medijskih usluga mogu promicati i stvaralaštvo na narječjima hrvatskog jezika, što se smatra ispunjavanjem obveze iz stavka 1. ovoga članka.

Uporaba hrvatskoga jezika nije obvezna:

– ako se objavljuju filmovi i druga audio i audiovizualna djela u izvornom obliku,

– ako se objavljuju glazbena djela s tekstom koji je djelomice ili u cijelosti na stranom jeziku,

– ako su programi djelomice ili u cijelosti namijenjeni učenju stranog jezika i pisma.

Uporaba hrvatskoga jezika nije obvezna u programima namijenjenim pripadnicima nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, pružatelji medijskih usluga mogu objavljivati informativni program i uslužne informacije za potrebe stranih gostiju na jezicima prema zastupljenosti stranih gostiju na području njihove koncesije.

Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga, kao i usluga elektroničkih publikacija, prema ovom Zakonu i posebnim zakonima, obavlja pružatelj medijskih usluga upisan u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj te ako uz opće uvjete ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga unutar su nadležnosti Republike Hrvatske ako su osnovani na njezinom području ili ako se prema stavku 7. ovoga članka predmnijeva da su unutar nadležnosti Republike Hrvatske.

Kada pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima sjedište u Republici Hrvatskoj i u njoj se donose uredničke odluke o audiovizualnim medijskim uslugama, predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj.

Za pružatelja audiovizualnih medijskih usluga predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj ako ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a uredničke odluke o audiovizualnim medijskim uslugama donose se u drugoj državi članici Europske unije, pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj radi značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti vezanih uz audiovizualne medijske usluge.

Kada značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti vezanih uz audiovizualne medijske usluge radi u Republici Hrvatskoj i drugoj državi članici Europske unije, predmnijeva se da je pružatelj audiovizualnih medijskih usluga osnovan u Republici Hrvatskoj ako u njoj ima svoje sjedište.

Kada značajni dio radne snage uključene u obavljanje aktivnosti vezanih uz audiovizualne medijske usluge ne radi niti u jednoj od država članica iz prethodnih stavaka ovoga članka, predmnijeva se da je pružatelj audiovizualnih medijskih usluga osnovan u Republici Hrvatskoj ako je u njoj prvotno započeo svoju djelatnost u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, pod uvjetom da održava stabilnu i učinkovitu vezu s hrvatskim gospodarstvom.

Kada pružatelj audiovizualnih medijskih usluga ima svoje sjedište u Republici Hrvatskoj, a odluke o audiovizualnim medijskim uslugama se donose u državi koja nije članica Europske unije, ili obrnuto, predmnijeva se da je osnovan u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da značajni dio radne snage uključen u obavljanje aktivnosti vezanih uz audiovizualne medijske usluge radi u Republici Hrvatskoj.

Za pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na koje se ne mogu primijeniti odredbe stavka 1. do 6. ovoga članka, predmnijeva se da su unutar nadležnosti Republike Hrvatske ako:

– upotrebljavaju satelitsku vezu koja je smještena u Republici Hrvatskoj,

– ne upotrebljavaju satelitsku vezu kojoj je zemaljska odašiljačka postaja smještena u Republici Hrvatskoj, a upotrebljavaju satelitske kapacitete koji pripadaju Republici Hrvatskoj.

Ako se prema stavku 2. do 7. ovoga članka ne može utvrditi potpada li pružatelj audiovizualnih medijskih usluga unutar nadležnosti Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, pružatelj audiovizualnih medijskih usluga potpada unutar nadležnosti one države članice u kojoj je osnovan u smislu značenja članka 48. do 50. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Pružatelj medijskih usluga u skladu s ovim Zakonom samostalno oblikuje programsku osnovu medija i snosi odgovornost za objavljivanje programa.

Djelatnost pružatelja medijskih usluga može obuhvaćati proizvodnju programa.

Republika Hrvatska osigurava slobodu prijenosa i prijama audio i audiovizualnih medijskih usluga iz država članica Europske unije i drugih europskih država članica Europske konvencije o prekograničnoj televiziji Vijeća Europe, a može u pojedinim slučajevima ograničiti slobodu objavljivanja tih usluga samo u skladu s međunarodnim ugovorima i ovim Zakonom.

Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa od interesa je za Republiku Hrvatsku kada se programi odnose na:

– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih građana Republike Hrvatske, pripadnika hrvatskih nacionalnih manjina i zajednica u inozemstvu, te ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

– ostvarivanje ljudskih prava i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države te civilnog društva,

– djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima,

– osobe s invaliditetom i posebnim potrebama,

– ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena,

– očuvanje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta,

– poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

– kulturu javnog dijaloga,

– razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i športa,

– zaštitu prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,

– poticanje medijske pismenosti.

Pojedina pitanja mogu se u skladu s odredbama ovoga Zakona urediti koregulacijom ili samoregulacijom radi ujednačavanja njihove primjene u praksi. Navedeno uređenje mora biti općenito prihvaćeno od glavnih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj, odobreno od strane Vijeća za elektroničke medije te osiguravati učinkovitu provedbu utvrđenih odredbi.

Vijeće za elektroničke medije objavit će na svojoj internetskoj stranici akte koji su prihvaćeni sukladno stavku 1. ovoga članka.